image banner

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC

Thực hiện công văn số 354/PGD&ĐT-NV, ngày 25 tháng 9 năm 2023 của PGD&ĐT huyện Bảo Thắng về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác PCCC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện công văn số 378/PGD&ĐT-NV, ngày 04 tháng 10 năm 2023 của PGD&ĐT huyện Bảo Thắng về việc tổ chức các hoạt động hướng ứng ngày "Toàn dân phòng cháy chữa cháy".
anh tin bai
Để đảm bảo công tác tuyên truyền, triển khai nghiêm túc và hiệu quả thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác PCCC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức các hoạt động hướng ứng ngày " Toàn dân phòng cháy chữa cháy"Trường tiểu học số 2 xã Phú Nhuận tham mưu với Ban công an xã và các tổ chức trong xã thực hiện nội dung rè các kỹ năng cho CBGVNV và HS; Nhà trường đã được sự ủng hộ của phụ huynh, học sinh theo các nội dung sau: Quyết liệt chỉ đạo các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (viết tắt là PCCC và CNCH), các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND huyện về công tác PCCC và CNCH . Các công văn chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.
Bên cạnh các văn bản nhà trường, tổ PCCC tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC vào các buổi họp và các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tuyên truyền tại các buổi nói chuyện dưới cờ để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh được biết, tự giác chấp hành; Tổ PCCC phổ biến kiến thức, các kỹ năng cơ bản về PCCC, cách sử dụng các phương tiện chữa cháy. Đồng thời nâng cao nhận thức của CBGVNV trong nhà trường về Luật PCCC; cổ vũ, động viên phong trào toàn dân tham gia PCCC, nâng cao tinh thần cảnh giác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành Luật và các quy định của nhà nước về PCCC.
anh tin bai
Đầu năm nhà trường thực hành, diễn tập kiến thức kỹ năng về PCCC và CNCH cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong đơn vị. Tổ phòng cháy chữa cháy của nhà trường đã thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát về PCCC và CNCH. Kiểm tra các hệ thống chữa cháy tại đơn vị. Nhà trường đã kiện toàn Đội PCCC&CNCH trong đơn vị trường học ngay từ đầu năm học 2023 - 2024 đảm bảo đúng số người theo quy định; có 07 người trong ban PCCC&CNCH, tham gia các lớp tập huấn kiến thức kĩ năng công tác PCCC&CNCH có chứng chỉ nghiệp vụ PCCC.
Nguồn: Trường TH số 2 xã Phú Nhuận

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 87
  • Trong tuần: 137
  • Tất cả: 5,751