image banner

XẪ PHÚ NHUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ XXVIII NHIỆM KỲ 2020-2025; SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG CHÍNH QUYỀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023.
Phát huy tiềm năng thế mạnh , tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn: Đảng bộ và nhân dân xã Phú Nhuận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng sau gần 03 năm  thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2023.

Trong bối cảnh nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh, của huyện sớm ban hành 3 chương trình, 12 kế hoạch giai đoạn 2020 - 2025 để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời căn cứ tình hình thực tiễn, kịp thời ban hành Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ hằng năm để lãnh đạo chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

anh tin bai

Phát huy nội lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, mở rộng quy mô và ứng dụng khoa học kỹ thuật.

 Phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao.

          Tỷ trọng nông, lâm thủy sản, chăn nuôi giảm từ 45% xuống còn 42%, tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, xây dựng lên 21%; Thương mại, dịch vụ tăng lên 37%. Thu ngập bình quân đầu người/năm tăng từ 41,5 triệu đồng/người lên 58,72 triệu đồng, tăng 17,22 triệu đồng/người. Giá trị trên đơn vị diện tích đất canh tác đạt 95,9 triệu/ha tăng 12,8 triệu đồng so với năm 2020.

Phát triển Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp theo hướng bền vững.

          Sản xuất TTCN từng bước phát triển. Hoạt động thương mại, dịch vụ đã phát triển nhanh. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 70.500 triệu đồng, tăng 10.990 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Chỉ riêng lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp dịch vụ đã tạo việc làm cho trên 1.000 lao động.

Công tác xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm chỉ đạo với nhiều phong trào thi đua ở cơ sở nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Tính đến hết tháng 6 năm 2023, sau khi triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, đã nâng số tiêu chí đạt được lên 12/19 tiêu chí, còn 07/19 tiêu chí chưa đạt.

Phát triển văn hóa, thể thao, truyền thông, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo và ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.

anh tin bai

Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên chiếm 98%; Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay còn 249 hộ chiếm 8,58%, tỷ lệ hộ cận nghèo 257 hộ chiếm 8,86%, hộ làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình là 734 hộ chiếm 25,30%. Tỷ lệ hộ khá giàu trên địa bàn xã đạt 20,27%.

Công tác Quốc phòng, An ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật từng bước được nâng cao.

Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân: 

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ngày càng được nâng cao. Việc tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua ngày càng hiệu quả như: “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” “Ngày vì người nghèo”, các phong trào “nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, Đoàn thanh niên “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội, 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”...

Củng cố, xây dựng chính quyền vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tư pháp.

Công tác xây dựng Chính quyền luôn được chú trọng, nâng cao, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Chất lượng hoạt động của HĐND tiếp tục được phát huy, sự phối hợp hoạt động giữa HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể nhịp nhàng, hiệu quả, vận dụng thực hiện các cơ chế chính sách của Nhà nước đã ra được nhiều nghị quyết, kế hoạch sát, đúng với tình hình thực tế của xã.

Sau gần 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đã cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội, trong tổng số 17 mục tiêu Nghị quyết Đại hội có 03 mục tiêu vượt 100%, 4 mục tiêu đạt 100%, 08 mục tiêu từ 70% trở lên, 1 mục tiêu đạt 65% (xây dựng thôn kiểu mẫu 13/20 thôn KH).

Phát huy những kết quả đã đạt được Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Phú Nhuận quyết tâm, tiếp tục: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lấy phát triển nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao là trọng tâm; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ là quan trọng; phát triển văn hóa xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân là nền tảng; giữ vững quốc phòng, an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Xây dựng Phú Nhuận đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Đặng Quyêt Thắng
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0